Maloljetničko kazneno pravo

Maloljetničko kazneno pravo se primjenjuje na maloljetnike (14-17 godina) i mlade punoljetnike (18 – 21 godina). Pri zadnje navedenima je za primjenu odlučujuća osobna zrelost mladog punoljetnika.

Maloljetničko kazneno pravo odstupa u mnogim područjima od kaznenog prava za odrasle, tako da postoje mnogobrojne razlike, a posebice po pitanju pravnih posljedica. Maloljetničko pravo tako kao jednu od sankcija određuje npr. odgojne mjere ili (kratki) pritvor.

Postoje i razlike po pitanju samog postupka. U maloljetničkom kaznenom pravu postoji, za razliku od kaznenog prava za odrasle samo jedan pravni lijek, takao da se nakon presude treba donijeti prava odluka o tome, hoće li se uložiti žalba ili revizija.

Uvijek se treba uzeti u obzir dob i posebne okolnosti dotičnog maloljetnika ili mladog punoljetnika, te se ne može izjednačiti sa zrelim, odraslim osobama koje su potpuno svijesne svojih djela. Zbog toga bi o istima trebali odlučivati suci i državni odvjetnici koji posjeduju stručnost za takve slučajeve, a to nažalost nije uvijek tako.

Za optuženog, ali i za kroz to kazneno djelo oštećenog je tim bitnije imati odvjetnika koji dobro poznaje tu posebnu materiju maloljetničkog kaznenog prava i time u postupku može braniti prava stranke.

G. Bakija se već tokom studija dodatno posvetio maloljetničkom kaznenom pravu, koje je postalo i posebno težište njegovog fakultetskog obrazovanja. K tome je u svoje slobodno vrijeme radio kao volonter s maloljetnicima, kroz što se vrlo dobro upoznao s njihovim brigama, nevoljama i problemima. To omogućava jednostavnu i nekompliciranu komunikaciju između mlade stranke i odvjetnika, iz čega proizlazi povjerenje koje je u kaznenom postupku neophodno.

Neovisno o tome, da li se radi o Vama osobno ili Vašoj kćeri/Vašem sinu, mi ćemo Vas opširno savjetovati, pratiti tokom cijelog postupka te voditi brigu o tome da u ni jednoj situaciji Vaša prava ne budu zakinuta.

Kolačići su druga naša usluga. Uz korištenje naših usluga koje posjedujete, mi koristimo kolačiće.

Izjava o privatnosti