Prekršajno pravo

Neznatnije pravne odredbe krše se svaki dan. Prekršaj takvih odredbi se ne kažnjava već se naplaćuju novčane kazne, a pri prekršaju u prometu se dodjeljuju zabrane upravljanja vozilom.

Za onog tko je time zatečen mogu, usprkos tim manjim sankcijama nastati neugodne posljedice. Upravo zabrana upravljanja vozilom može uvelike ograničiti mobilnost.

Zatečena osoba ne bi trebala samo tako bez žalbe prihvatiti sve sankcije, ako optužbe nisu točne. Vezano posebice na prekršaje u cestovnom prometu, kroz nakupljene prekršaje se kod ustanove za dodjelu vozačke dozvole može stvoriti dojam, da vozač nije podoban za upravljanje motornim vozilom, te mu se zbog toga može trajno oduzeti vozačka dozvola.

Obraćanje odvjetniku se zbog toga može isplatiti već „samo“ zbog prekršaja. Ostvarit ćemo Vaša prava, te ćemo Vam pomoči pri predbačenim manjim povredama pravnog poredka.

Kolačići su druga naša usluga. Uz korištenje naših usluga koje posjedujete, mi koristimo kolačiće.

Izjava o privatnosti