Sporedna tužba / Zaštita žrtve

Mnogi se pribojavaju, a neki misle da ih nikad ne će snaći, no nitko nije siguran da ne može postati žrtvom kaznenog djela. Sam izraz žrtva je za neke diskreditirajući. Nitko ne želi da ga se povezuje s tim izrazom, jer žrtve su bespomoćne i izložene počinitelju tog kaznenog djela.

Ako se ipak desi, tada se naravno ovisno o prirodi i intenzitetu kaznenog djela, u životu dotične osobe mnogo toga mijenja. Već i mali prekršaji, kao npr. uvreda, krađa jakne ili prevara pri donaciji nas frustriraju, što su sitnice u usporedbi sa zločinom kao npr. teška tjelesna ozljeda, ubojstvo, silovanje, otmica talaca, razbojnički napad ili prevara kroz koju možete izgubiti cjelokupnu imovinu zbog čega dolazi do ugrožavanja Vaše financijske egzistencije.

Proživljavanje kazenog djela je za osobe koje su njime pogođene ionako dovoljno teško, no ono opterećuje još dugo nakon toga. Mnogima je veliko olakšanje kada policija uhvati počinitelja, no to nije uvijek dovoljno. Uslijedit će nerijetko naporan sudski postupak u kojem oštećeni također mora pred sud.

Oštećeni je nekada bio samo dokazni materijal državnog tužiteljstva te nije bio priznat kao sudionik postupka. Imao je samo pasivnu ulogu, a na postupak je mogao utjecati samo svojim iskazom.

Zbog toga se oštećeni često ponovno osjeća kao žrtva. Kazneno djelo se ne može načiniti neučinjenim, a ni teško kažnjavanje nije uvijek cilj oštećenog, već povrat njegovog ljudskog dostojanstva koje njemu ili njoj kroz kazneno djelo biva oduzeto.

Sudski postupka nudi upravo takvu mogućnost. Oštećeni ne smije po drugi puta postati žrtva, već mora aktivno sudjelovati u postupku kako bi mogao pridonijeti ishođenju presude, jer kroz kazneno djelo nije došlo samo do povrede državnih zakona već i njegovih osobnih prava. Konfrontacija s počiniteljom na istoj razini može predstaviti zadovoljstvo.

Oštećeni stoga u gotovo svim slučajevima ima pravo sudjelovati u postupku kao sporedni tužitelj. Sporedni tužitelj može, kako bi što bolje ostvario svoja prava, biti zastupan po odvjetniku, a pri nekim teškim zločinima se odvjetnik dodjeljuje oštećenom po službenoj dužnosti.

K tome postoji mogućnost da se već za vrijeme trajanja kaznenog postupka podnese zahtjev za naknadu zbog pretrpljene boli. I u ovoj konstalciji je sudjelovanje odvjetnika velika prednost.

Kako se državno tužiteljstvo kao državno tijelo mora u pojedinim situacijama ponašati„neutralno“, tako ne može istovremeno zastupati interese oštećenog i pravno ga savjetovati. Stoga se savjetuje unajmiti odvjetnika, kako u sudskom postupku ne bi nastupali bespomoćno i neupućeno.

Zastupanje sporednih tužitelja je jedno od težišta našeg ureda. G. Bakija se kroz svoju djelatnost u državnom tužiteljstvu u Frankfurt često susretao s osobama koje su pretrpjele teška kaznena djela, te tako vrlo dobro poznaje situaciju u kojoj se nalazi oštećeni, isto kao i metode rada državnog tužiteljstva. Zbog toga Vas kao oštećenog može zastupati te Vam pomoći na sudu i izvan njega.

Kolačići su druga naša usluga. Uz korištenje naših usluga koje posjedujete, mi koristimo kolačiće.

Izjava o privatnosti